DHBK

Thông tin học bổng chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Ô tô Trường Đại học Quốc gia Kongju, Hàn Quốc

12/09/2021 17:11

Khoa Cơ khí Giao thông nhận được thông tin học bổng cho chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Ô tô (Department of Mechanical and Automotive Engineering), Trường Đại học Quốc gia Kongju, Hàn Quốc với các thông tin như sau:

  1. 1. Yêu cầu đối với ứng viên: Sinh viên đại học và sau đại học thuộc các chuyên ngành về kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật sản xuất, khoa học vật liệu,…
  2. 2. Ngoại ngữ:
  • TOEFL PBT >= 530, TOEFL CBT>= 197, TOEFL iBT>=71
  • IELTS >= 5.5
  • CEFR>= B2
  • TEPS >=600, NEW TEPS>= 326
  • TOEIC >=700
  • TOPIK>= Level 3
  1. 3. Học bổng:

Được tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho ứng viên đạt yêu cầu. Học bổng KRW 9,600,000 ~ KRW 13,200,000 /năm cho ứng viên thạc sĩ (ứng viên giỏi nhất và làm việc chăm chỉ nhất được nhận KRW 26,600,000); KRW 9,600,000 ~ KRW 18,000,000 /năm cho ứng viên học tiến sĩ, tùy thuộc vào năng lực của mỗi người.

Chi tiết xem tại đâyRecruiting for Graduate Studies_KNU

Thông tin của lab nghiên cứu: Advanced Design and Laser Aided Manufacturing (ADLAM) Laboratory