DHBK

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN là một trong ba trường đại học đồng tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm trực tuyến" của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản.

28/12/2020 19:05

    Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN là một trong ba trường đại học đồng tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm trực tuyến" của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản. 

Thời gian tổ chức: Chủ Nhật ngày 17/01/2021.

🌐 Đăng ký tại: https://forms.gle/FhSPSRf8m92hr5aY7

Registration Form: Online JOB FAIR for the Students of Vietnam, 17 January 2021

Thank you for interesting in the Online JOB FAIR hosted by The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan (MLIT). Details of the Online JOB FAIR will be announced shortly, and we are pleased to welcome your participation. Please fill in below form in ENGLISH.

forms.gle

 

Chi tiết thông báo xem tại link: http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/4818

 

Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội:

1. Futabashizai Co., Ltd.: http://www.futaba-311p.com/english/index.html

2. Mukai Corporation: https://mux-hp.jp/

3. Kobayashi Construction Co., Ltd.: http://cova01.com/

4. Hokushin Construction Co., Ltd.: http://www.hokushin-cc.co.jp/

5. Murakamigumi Inc.: http://www.murakamigumi.co.jp/

6. Nihon Base Co., Ltd.: https://nihon-base.co.jp/en

7. Ono Kogyosho Co., Ltd.: https://onokogyosyo.takumino.co.jp/

8. Matsuzawa Kawaraten Inc.: http://www.yane119.net/

9. Seamec Vietnam Co., Ltd.: http://www.seamec.co.jp/

10. Aizu Dengyo Co., Ltd.: https://www.aizu-eng.co.jp/

11. Kofu Bldg. Service: http://kofu-bldg.co.jp/