DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Quyết định mở ngành Thạc sĩ

10/01/2024 11:25

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Quyết định mở ngành

Chi tiết quyết định

01

Kỹ thuật cơ điện tử

(Mechantronic Engineering)

8520115

2720/BGDĐT, 09/07/2013, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật Cơ Khí

(Mechanical Engineering)

8520103

1371/QĐ-GD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

8480101

456/QĐ-BGD&ĐT/SĐH, 29/01/1999, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Nhiệt

(Thermal Engineering)

8520115

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

(Automototive and Vehicle Engineering)

8520116

2848/GD-ĐT, 19/08/1995, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật điện

(Electrical engineering)

8520216

1867/GD-ĐT, 31/05/1997, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

(Control Engineering and Automation)

8520216

960/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 01/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Điện tử

(Electronic Engineering)

60520203

1370/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

09

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

8420201

2720/BGDĐT, 09/07/2013, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

10

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

8540101

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Hóa học

(Chemical Engineering)

52520301

130/QĐ-BGDĐT, 09/01/2008, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông

(Transportation Construction Engineering)

8580205

3162/QĐ-BGDĐT, 03/08/2011, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng - Dân dụng & Công nghiệp

Civil Engineering - Building Structures & Construction

8580208

6023/QĐ-BGDĐT, 24/12/2010, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

(Hydraulic Engineering)

8580202

130/QĐ-BGDĐT, 09/01/2008, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật môi trường

(Environmental Engineering)

8520320

121/QĐ-BGDĐT, 08/01/2010, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

16

Quản lý xây dựng

(Construction Management)

8580302

1641/QĐ-ĐHĐN, 06/03/2019, Đại học Đà Nẵng

Chi tiết tại đây

17

Kiến trúc

(Architecture) 

8580101

2287/QĐ-BGDĐT, 06/07/2016, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây