DHBK

Kế hoạch thi tiếng anh chuẩn đầu ra năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ

13/01/2022 14:53

       

         Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐH Bách Khoa xin chuyển tiếp  Kế hoạch thi tiếng anh chuẩn đầu ra năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Chi tiết thông báo TẠI ĐÂY ; 

Sinh viên đăng kí trực tiếp trên hệ thống thông tin sinh viên  (theo lịch đã  đươc cập nhật trên hệ thống)