DHBK

Kế hoạch đăng ký thi phân loại tiếng anh cho các lớp chất lượng cao khóa 2021 đợt thi dự kiến ngày 20,21 và 22 /01/2022.

10/01/2022 09:46

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch đăng ký thi phân loại tiếng anh cho các lớp chất lượng cao khóa 2021, đợt thi dự kiến ngày 20,21,22 /01/2022.

        1. Quyết định số 1345/QĐ-ĐHBK ngày 13/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng về việc ban hành “Quy định về yêu cầu trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”;   TẠI ĐÂY    (Điều 4)

         2. Thời gian đăng ký: Trên hệ thống thông tin sinh viên vào vào mục "Thi phân loại Tiếng Anh cho các lớp CLC khóa 2021": Từ ngày: 10/01/2022 - 13/01/2022