DHBK

Thông báo kế hoạch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 26 tháng 12 năm 2021

21/12/2021 17:10

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN Thông báo kế hoạch tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm  2021, đợt thi  ngày 26 tháng 12 năm 2021 như File đính kèm TẠI ĐÂY