DHBK

 Lịch thi chính thức cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa 2021 

30/12/2021 20:20

Phòng KT&ĐBCLGD  thông báo đến toàn thể các em: 

1. Lịch thi chính thức cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa 2021 

diễn ra từ ngày 07/02/2022  đến ngày 26/02/2022: Tại đây.

2. Hướng dẫn tổ chức đánh giá lớp học phần: XEM TẠI ĐÂY

3. Danh sách sinh viên đã đăng kí thi bổ sung