DHBK

Danh sách thi Tiếng Anh cuối kỳ các lớp CLC Khóa 2020 (EL5) và Tiếng Anh nội bộ dành cho chương trình Tiên tiến khóa 2020

26/12/2021 15:28

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo đến các em sinh viên lịch thi cuối kỳ môn Tiếng anh CLC Khóa 2020 (EL5) và Tiếng Anh nội bộ dành cho chương trình Tiên tiến khóa 2020 .   

      1.Sinh viên xem DANH SÁCH THI 

      2. Hướng Hướng dẫn SV thi online (EL5-CLC20)

      3. Hướng dẫn SV FAST thi online (Nội bộ 2020)

Mọi thắc mắc xin báo về  chuyên viên email:    nvkhai@dut.udn.vn