DHBK

Thông báo phúc khảo cuối kỳ 1 năm học 2021 - 2022  (các học phần thi cuối kỳ từ ngày  29/11/2021 - 27/12/2021 )

05/01/2022 11:20

 Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch phúc khảo thi cuối kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (thi cuối kỳ từ ngày  29/11/2021 - 27/12/2021) như sau:

1.Thời gian đăng ký bắt đầu chọn học phần phúc khảo trên hệ thống thông tin sinh viên: Từ ngày: 09/01/2022 - 17/01/2022    

2. Cách thức thực hiện:

* Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên chọn các học phần cần phúc khảo.

* Lưu ý: Việc các em đã chọn các học phần trên hệ thống thông tin sinh viên sau khi hết thời gian quy định coi như các em đã đồng ý phúc khảo

* Lệ phí phúc khảo 30.000đ/1 học phần. Hình thức và cách thức nộp lệ phí phúc khảo sẽ được thông báo sau.

3. Danh sách các em đã  đăng kí phúc khảo tại đây (SV kiểm tra sau ngày hết hạn đăng ký phúc khảo 2 ngày)                         

Lưu ý: Sinh viên không phúc khảo các học phần thi vấn đáp