DHBK

Thông báo kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 26/12/2021

10/01/2022 20:01

Thông báo kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 26/12/2021

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết :

                   1. Quyết định công nhận kết quả khảo sát năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra. 

                   2. Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra

                   3. Thông báo phúc khảo