DHBK

Danh sách lớp 12TLT.CNTT - Niên khóa 2012-2017

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Hoàng Nguyên Quân

 

 

 

2

Nguyễn Đình Xuân

 

 

 

3

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

4

Nguyễn Trọng Tân

 

 

 

5

Nguyễn Hữu Đại

 

 

 

6

Nguyễn Trần Thiện Bình

 

 

 

7

Nguyễn Thị Lâm

 

 

 

8

Trần Hữu Vinh

 

 

 

9

Nguyễn Văn An

 

 

 

10

Hoàng Công Nam

 

 

 

11

Nguyễn Hà Anh

 

 

 

12

Trương Thế Anh

 

 

 

13

Hoàng Văn Bảo

 

 

 

14

Lê Long Bảo

 

 

 

15

Nuyễn Quốc Bảo

 

 

 

16

Nguyễn Văn Chánh

 

 

 

17

Phan Huy Chương

 

 

 

18

Phạm Đình Công

 

 

 

19

Ngô Văn Tự Cương

 

 

 

20

Trần Viết Cường

 

 

 

21

Nguyễn Ngọc Duy

 

 

 

22

Đoàn Văn Dũng

 

 

 

23

Ðỗ Đình Đại

 

 

 

24

Phan Văn Độ

 

 

 

25

Phùng Đình Hải

 

 

 

26

Vũ Văn Hải

 

 

 

27

Đàm Thanh Hậu

 

 

 

28

Nguyễn Huỳnh Thuý Hiền

 

 

 

29

Nguyễn Chí Hiếu

 

 

 

30

Trần Văn Hiếu

 

 

 

31

Trần Lê Hoàn

 

 

 

32

Nguyễn Văn Hoà

 

 

 

33

Trần Thị Nhã Huyền

 

 

 

34

Hồ Phi Hùng

 

 

 

35

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

36

Võ Tấn Hữu

 

 

 

37

Đinh Nhật Khoa

 

 

 

38

Nguyễn Đình Tài

 

 

 

39

Võ Ngọc Lâm

 

 

 

40

Huỳnh Ngọc Long

 

 

 

41

Cáp Xuân Minh

 

 

 

42

Nguyễn Thảo Nguyên

 

 

 

43

Huỳnh Quốc Nha

 

 

 

44

Hồ Thị Hoa Nở

 

 

 

45

Hồ Thiện Ngọc Pháp

 

 

 

46

Phan Hữu Phát

 

 

 

47

Võ Hoàng Phiềm

 

 

 

48

Kiều Duy Phúc

 

 

 

49

Huỳnh Thị Như Phương

 

 

 

50

Võ Nguyễn Chi Phương

 

 

 

51

Phạm Ngọc Quang

 

 

 

52

Trần Vương Quân

 

 

 

53

Võ Thị Như Quỳnh

 

 

 

54

Lê Thái Sơn

 

 

 

55

Nguyễn Trần Thái Sơn

 

 

 

56

Huỳnh Đức Sỷ

 

 

 

57

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

58

Trương Văn Thái

 

 

 

59

Nguyễn Xuân Thịnh

 

 

 

60

Hoàng Đình Toản

 

 

 

61

Lương Thị Kiều Trang

 

 

 

62

Hồ Quang Trí

 

 

 

63

Trần Quốc Nhật Trung

 

 

 

64

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

65

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

 

66

Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

 

67

Bùi Quốc Tuyển

 

 

 

68

Nguyễn Duy Tứ

 

 

 

69

Nguyễn Thị Tường Vi

 

 

 

70

Trần Thanh Vinh

 

 

 

71

Phan Tuấn Vũ

 

 

 

72

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

73

Trần Thị Lợi

 

 

 

74

Lê Xuân Phú

 

 

 

75

Phạm Đạt Phương

 

 

 

76

Ðỗ Thị Phượng

 

 

 

77

Nguyễn Mạnh Huy