DHBK

Danh sách lớp 11TLT.CNTT - Niên khóa 2011-2016

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Nguyễn Thị Thiên Ân

 

 

 

2

Đào Minh Đảm

 

 

 

3

Phan Thanh Đại

 

 

 

4

Bùi Trung Đạt

 

 

 

5

Lê Nho Đồ

 

 

 

6

Nguyễn Đình Đượm

 

 

 

7

Đoàn Quang Đức

 

 

 

8

Nguyễn Hoàng An

 

 

 

9

Nguyễn Văn Bôn

 

 

 

10

Lê Thị Khánh Bình

 

 

 

11

Phạm Ngọc Bình

 

 

 

12

Nguyễn Lê Công Bảo

 

 

 

13

Nguyễn Thanh Bảo

 

 

 

14

Võ Đức Cảnh

 

 

 

15

Nguyễn Văn Chương

 

 

 

16

Nguyễn Lương Dũng

 

 

 

17

Nguyễn Thị Giang

 

 

 

18

Phan Huy Hà

 

 

 

19

Lê Văn Hảo

 

 

 

20

Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

 

 

21

Lê Văn Hội

 

 

 

22

Lê Thị Hướng

 

 

 

23

Bùi Trung Hiếu

 

 

 

24

Lê Nguyễn Xuân Hưng

 

 

 

25

Ngô Thái Minh Hoàng

 

 

 

26

Vũ Huỳnh

 

 

 

27

Nguyễn Phước Định Huy

 

 

 

28

Phan Ngọc Hoàng Huy

 

 

 

29

Trần Văn Huy

 

 

 

30

Trần Văn Huynh

 

 

 

31

Nguyễn Thiện Khánh

 

 

 

32

Trần Nhật Khang

 

 

 

33

Nguyễn Đăng Khoa

 

 

 

34

Nguyễn Viết Lâm

 

 

 

35

Trần Văn Lương

 

 

 

36

Đỗ Công Lanh

 

 

 

37

Nguyễn Thị Kim Liên

 

 

 

38

Nguyễn Xuân Lợi

 

 

 

39

Phan Văn Linh

 

 

 

40

Nguyễn Hữu Lựu

 

 

 

41

Lê Công Minh

 

 

 

42

Đậu Văn Nam

 

 

 

43

Nguyễn Thị Thanh Nga

 

 

 

44

Nguyễn Thị Ngọ

 

 

 

45

Trần Văn Nghĩa

 

 

 

46

Vương Hữu Nhân

 

 

 

47

Đoàn Chơn Thiện Nhân

 

 

 

48

Lê Minh Nhật

 

 

 

49

Đỗ Văn Thanh Nho

 

 

 

50

Lê Đình Phú

 

 

 

51

Trương Đình Phú

 

 

 

52

Nguyễn Thanh Quang

 

 

 

53

Nguyễn Ngọc Sơn

 

 

 

54

Trần Thị ý Thơ

 

 

 

55

Lê Nguyễn Kim Thành

 

 

 

56

Phan Công Thành

 

 

 

57

Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

58

Nguyễn Dư Thuận

 

 

 

59

Nguyễn Hữu Thuật

 

 

 

60

Mai Phước Tùng

 

 

 

61

Nguyễn Văn Túy

 

 

 

62

Phạm Viết Nam Trân

 

 

 

63

Đặng Ngọc Trung

 

 

 

64

Đặng Minh Tuấn

 

 

 

65

Phan Ngọc Tuấn

 

 

 

66

Nguyễn Văn Tuyền

 

 

 

67

Nguyễn Thị ánh Tuyết

 

 

 

68

Huỳnh Thị Vân

 

 

 

69

Nguyễn Trí Việt

 

 

 

70

Ngô Văn Việt

 

 

 

71

Đặng Quang Vũ

 

 

 

72

Nguyễn Thị Yến