DHBK

Danh sách lớp 11T2 - Niên khóa 2011-2016

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Hồ Nhật Anh

 

 

 

2

Phạm Thái Anh

 

 

 

3

Lương Văn Bình

 

 

 

4

Lê Văn Cường

 

 

 

5

Lê Huy Định

 

 

 

6

Nguyễn Ngọc Đức

 

 

 

7

Phạm Anh Dũng

 

 

 

8

Từ Văn Đương

 

 

 

9

Chu Nguyên Duy

 

 

 

10

Trần Văn Giáp

 

 

 

11

Nguyễn Xuân Hiến

 

 

 

12

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

13

Bùi Vĩnh Hoàng

 

 

 

14

Lê Xuân Hùng

 

 

 

15

Nguyễn Thanh Huy

 

 

 

16

Huỳnh Duy Khánh

 

 

 

17

Trần Xuân Khuê

 

 

 

18

Phùng Thanh Linh

 

 

 

19

Võ Đại Thành Luân

 

 

 

20

Nguyễn Ngọc Minh

 

 

 

21

Trần Thị Như Ngọc

 

 

 

22

Phạm Văn Nhật

 

 

 

23

Nguyễn Hữu Niềm

 

 

 

24

Nguyễn Tâm Phú

 

 

 

25

Trương Thiên Phúc

 

 

 

26

Hồ Duy Quang

 

 

 

27

Lê Tự Minh Tài

 

 

 

28

Dương Văn Tâm

 

 

 

29

Trần Thị Thanh Tâm

 

 

 

30

Nguyễn Hữu Tân

 

 

 

31

Trương Công Thành

 

 

 

32

Hoàng Công Thiện

 

 

 

33

Trần Thanh Tiên

 

 

 

34

Lê Quang Tình

 

 

 

35

Dương Trầm

 

 

 

36

Ngô Dũng Trí

 

 

 

37

Đặng Lộc Truyền

 

 

 

38

Nguyễn Hữu Tú

 

 

 

39

Nguyễn Anh Tuân

 

 

 

40

Lê Văn Tuấn

 

 

 

41

Ngô Ngọc Tuấn

 

 

 

42

Trần Minh Tuấn

 

 

 

43

Trần Viết Tuấn

 

 

 

44

Phạm Hữu Anh Túc

 

 

 

45

Hoàng Công Tùng

 

 

 

46

Bùi Tấn Việt

 

 

 

47

Nguyễn Thanh Vũ

 

 

 

48

Nguyễn Hoa Vương