DHBK

Danh sách lớp 10T1 - Niên khóa 2010-2015

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Nguyễn Văn Du

 

 

 

2

Nguyễn Phước Dũng

 

 

 

3

Hồ Tiến Hùng

 

 

 

4

Nguyễn Đình Khoa

 

 

 

5

Nguyễn Anh Ngọc

 

 

 

6

Nguyễn Hải Quảng

 

 

 

7

Hoàng Đình Thuận

 

 

 

8

Hoàng Thị Diễm Trúc

 

 

 

9

Hoàng Minh Tú

 

 

 

10

Đặng Quốc Việt

 

 

 

11

Phạm Công Hoàng Anh

 

 

 

12

Nguyễn Công Bi

 

 

 

13

Nguyễn Hoàng Chương

 

 

 

14

Trần Hữu Cường

 

 

 

15

Lê Văn Cường

 

 

 

16

Nguyễn Hoàng Lương Đức

 

 

 

17

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

18

Nguyễn Thế Giàu

 

 

 

19

Lê Đức Hải

 

 

 

20

Nguyễn Hồng Hải

 

 

 

21

Phạm Tấn Hiền

 

 

 

22

Trần Quốc Hoàn

 

 

 

23

Nguyễn Đức Hưng

 

 

 

24

Nguyễn Chánh Huy

 

 

 

25

Phan Quang Huy

 

 

 

26

Nguyễn Tài Đức Lành

 

 

 

27

Nguyễn Bá Linh

 

 

 

28

Lê Văn Long

 

 

 

29

Nguyễn Thành Luân

 

 

 

30

Nguyễn Tiến Mạnh

 

 

 

31

Nguyễn Hữu Minh

 

 

 

32

Ngô Thành Nhân

 

 

 

33

Nguyễn Thành Nhật

 

 

 

34

Đoàn Chí Nhật

 

 

 

35

Phan Lê Minh Phúc

 

 

 

36

Võ Đức Phước

 

 

 

37

Lê Viết Quốc

 

 

 

38

Nguyễn Văn Tài

 

 

 

39

Lê Duy Tân

 

 

 

40

Trần Duy Thành

 

 

 

41

Nguyễn Đăng Thiên

 

 

 

42

Đặng Ngọc Thử

 

 

 

43

Trần Tiến

 

 

 

44

Nguyễn An Tính

 

 

 

45

Nguyễn Quang Trực

 

 

 

46

Bùi Nguyễn Thành Trung

 

 

 

47

Nguyễn Ngọc Quang Trung

 

 

 

48

Trần Thanh Tú

 

 

 

49

Nguyễn Hữu Tuân

 

 

 

50

Mai Anh Tuấn

 

 

 

51

Nguyễn Tấn Tuấn

 

 

 

52

Trần Ngô Triệu Tuấn

 

 

 

53

Nguyễn Đức Vũ

 

 

 

54

Trần Công Vũ

 

 

 

55

Bùi Thế Vỹ

 

 

 

56

Hoàng Quốc Anh

 

 

 

57

Đỗ Thành Đạt

 

 

 

58

Nguyễn Duy Hiếu

 

 

 

59

Nguyễn Việt Khanh

 

 

 

60

Lê Trung Nam

 

 

 

61

Ngô Thị Quỳnh Như

 

 

 

62

Lê Thanh Phong

 

 

 

63

Tán Vĩnh Phúc

 

 

 

64

Bùi Hoài Thắng

 

 

 

65

Châu Nguyễn Anh Thư

 

 

 

66

Nguyễn Văn Trường

 

 

 

67

Nguyễn Thị Hà Vi

 

 

 

68

Lê Trung Vĩ

 

 

 

69

Phạm Hoàng Vũ

 

 

 

70

Khounlasaphiphark Phanthida

 

 

 

71

Xaysithideth Phouthavisak