DHBK

Danh sách lớp 10T2 - Niên khóa 2010-2015

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Hồ Nhật Anh

 

 

 

2

Lê Văn Cường

 

 

 

3

Lê Huy Định

 

 

 

4

Bùi Vĩnh Hoàng

 

 

 

5

Lê Xuân Hùng

 

 

 

6

Hàn Văn Huy

 

 

 

7

Huỳnh Duy Khánh

 

 

 

8

Nguyễn Văn Nam

 

 

 

9

Nguyễn Hữu Niềm

 

 

 

10

Nguyễn Đức Thư

 

 

 

11

Lê Quang Tình

 

 

 

12

Võ Minh Trường

 

 

 

13

Nguyễn Hoành Trường

 

 

 

14

Lê Văn Tuấn

 

 

 

15

Đỗ Đình Vĩnh

 

 

 

16

Trần Anh Vũ

 

 

 

17

Nguyễn Hoa Vương

 

 

 

18

Nguyễn Văn An

 

 

 

19

Lương Văn Bình

 

 

 

20

Vũ Đình Chương

 

 

 

21

Lê Văn Diện

 

 

 

22

Nguyễn Ngọc Đức

 

 

 

23

Phạm Anh Dũng

 

 

 

24

Từ Văn Đương

 

 

 

25

Chu Nguyên Duy

 

 

 

26

Trần Văn Giáp

 

 

 

27

Nguyễn Xuân Hiến

 

 

 

28

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

29

Phùng Hưng

 

 

 

30

Nguyễn Thanh Huy

 

 

 

31

Phùng Thanh Linh

 

 

 

32

Võ Đại Thành Luân

 

 

 

33

Nông Đức Mạnh

 

 

 

34

Nguyễn Ngọc Minh

 

 

 

35

Phạm Văn Nhật

 

 

 

36

Nguyễn Tâm Phú

 

 

 

37

Lê Tự Minh Tài

 

 

 

38

Dương Văn Tâm

 

 

 

39

Trần Thị Thanh Tâm

 

 

 

40

Nguyễn Hữu Tân

 

 

 

41

Trương Công Thành

 

 

 

42

Hoàng Công Thiện

 

 

 

43

Phạm Văn Thuy

 

 

 

44

Trần Thanh Tiên

 

 

 

45

Dương Trầm

 

 

 

46

Đặng Lộc Truyền

 

 

 

47

Nguyễn Hữu Tú

 

 

 

48

Trần Minh Tuấn

 

 

 

49

Phạm Hữu Anh Túc

 

 

 

50

Hoàng Công Tùng

 

 

 

51

Phạm Văn Tường

 

 

 

52

Nguyễn Thanh Vũ

 

 

 

53

Nguyễn Lê Thiện Ân

 

 

 

54

Phạm Thái Anh

 

 

 

55

Trần Xuân Khuê

 

 

 

56

Nguyễn Hoàng Lâm

 

 

 

57

Trần Thị Như Ngọc

 

 

 

58

Trương Thiên Phúc

 

 

 

59

Hồ Duy Quang

 

 

 

60

Ngô Dũng Trí

 

 

 

61

Nguyễn Anh Tuân

 

 

 

62

Ngô Ngọc Tuấn

 

 

 

63

Trần Viết Tuấn

 

 

 

64

Bùi Tấn Việt