DHBK

Danh sách lớp 01T1 - Niên khóa 2001-2006

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Hoàng Huy Đức

 

 

 

2

Lê Quang Đảng

 

 

 

3

Cao Bùi Thế Anh

 

 

 

4

Hoàng Xuân Bá

 

 

 

5

Nguyễn Tường Bách

 

 

 

6

Lê Việt Cường

 

 

 

7

Nguyễn Thị Diễm Châu

 

 

 

8

Nguyễn Đào Luynh Dung

 

 

 

9

Nguyễn Văn Duy

 

 

 

10

Nguyễn Thị Hải Hà

 

 

 

11

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

 

12

Đinh Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

13

Võ Đức Hoàng

 

 

 

14

Lê Xuân Hùng

 

 

 

15

Nguyễn Việt Hùng

 

 

 

16

Bùi Đức Huy

 

 

 

17

Nguyễn Hoàng Nhật Huy

 

 

 

18

Nguyễn Văn Khương

 

 

 

19

Mai Đức Khánh

 

 

 

20

Nguyễn Viết Lưu

 

 

 

21

Nguyễn Xuân Lâm

 

 

 

22

Trần Thị Mỹ Linh

 

 

 

23

Trần Hoàng  Long

 

 

 

24

Trần Phương Nam

 

 

 

25

Phạm Thị Như Ngọc

 

 

 

26

Nguyễn Ngọc Nhật

 

 

 

27

Lê Xuân Phương

 

 

 

28

Huỳnh Thảo Phúc

 

 

 

29

Ngô Minh Quân

 

 

 

30

Hoàng Ngọc Quý

 

 

 

31

Lê Sĩ Quý

 

 

 

32

Doãn Phú  Tài

 

 

 

33

Ông Ích Anh Thư

 

 

 

34

Trần Văn Thái

 

 

 

35

Đặng Trung Thành

 

 

 

36

Huỳnh Thị Xuân Thảo

 

 

 

37

Huỳnh Thị Lệ Thanh

 

 

 

38

Thái Thắng

 

 

 

39

Nguyễn Xuân Thuấn

 

 

 

40

Đặng Đình Thuận

 

 

 

41

Hoàng Minh Quốc Tiến

 

 

 

42

Võ Thị Huyền Trân

 

 

 

43

Lê Minh Trí

 

 

 

44

Văn Hữu Trung

 

 

 

45

Lê Anh Tuấn

 

 

 

46

Đinh Thị Ánh Tuyết

 

 

 

47

Văn Đỗ Cẩm Vân

 

 

 

48

Bùi Ngọc Vinh

 

 

 

49

Trần Duy Vũ

 

 

 

50

Ngô Quốc Huy