DHBK

Danh sách lớp 00T2 - Niên khóa 2000-2005

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Lê Văn En

 

 

 

2

Võ Quang Đạt

 

 

 

3

Lê Quý Điền

 

 

 

4

Nguyễn Quảng Bình

 

 

 

5

Phan Thị Mỹ Châu

 

 

 

6

Nguyễn Huy Chương

 

 

 

7

Nguyễn Bình Dương

 

 

 

8

Lê Phú Danh

 

 

 

9

Lê Quốc Giáo

 

 

 

10

Hồ Thuý Hằng

 

 

 

11

Ngô Thị Thanh Hương

 

 

 

12

Nguyễn Xuân Hải

 

 

 

13

Nguyễn Hữu Hiếu

 

 

 

14

Nguyễn Tấn Huy

 

 

 

15

Nguyễn Văn Nhật Huy

 

 

 

16

Võ Lê Đức Huy

 

 

 

17

Võ Quốc Huy

 

 

 

18

Nguyễn Minh Khoa

 

 

 

19

Võ Trung Kiên

 

 

 

20

Đặng Thị Minh Kiều

 

 

 

21

Nguyễn Văn  Liêm

 

 

 

22

Lê Hồng Lĩnh

 

 

 

23

Lê Ngọc  Minh

 

 

 

24

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

 

 

 

25

Nguyễn Lê Hồng Nhật

 

 

 

26

Đặng Nguyên Phương

 

 

 

27

Lê Hoàng Minh Phụng

 

 

 

28

Trần Minh Quân

 

 

 

29

Đặng Hải Sơn

 

 

 

30

Lê Mạnh Tường

 

 

 

31

Hoàng Mai Hiền Thanh

 

 

 

32

Trần Văn Thiện

 

 

 

33

Lê Văn Thuận

 

 

 

34

Nguyễn Thị  Thuý

 

 

 

35

Đỗ Văn  Tiến

 

 

 

36

Dương Hiển Tú

 

 

 

37

Võ Thị Thanh Tú

 

 

 

38

Lê Thị Huyền Trang

 

 

 

39

Nguyễn Thị Mai Trinh

 

 

 

40

Võ Hải Triều

 

 

 

41

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

42

Trương Thanh Tuấn

 

 

 

43

Trần Viết Nguyên Tuệ

 

 

 

44

Mai Thị Cẩm Tuyến

 

 

 

45

Nguyễn Thành Vương

 

 

 

46

Lê Thanh Vũ

 

 

 

47

Dương Thị Ánh

 

 

 

48

Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

49

Trương Quang Bửu

 

 

 

50

Nguyễn Thanh Huy

 

 

 

51

Nguyễn Phương Quang

 

 

 

52

Đinh Văn Việt

 

 

 

53

Ngô Hoài Phong