DHBK

Danh sách lớp 00T1 - Niên khóa 2000-2005

18/08/2017 15:44

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Hồ Thị  Đào

 

 

 

2

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

3

Bảo Kiếm Anh

 

 

 

4

Phạm Tuấn Anh

 

 

 

5

Trần Quỳnh Anh

 

 

 

6

Bùi Tiến Bảo

 

 

 

7

Cù Thị Ba

 

 

 

8

Nguyễn Công Cương

 

 

 

9

Hoàng Cao Cường

 

 

 

10

Phan Phú Cường

 

 

 

11

Đào T ấn Dễ

 

 

 

12

Ngô Như Hải

 

 

 

13

Nguyễn Minh Hồng

 

 

 

14

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

15

Bạch Ngọc Hưng

 

 

 

16

Phạm Phú Hoàng

 

 

 

17

Lê Thị Thu Huệ

 

 

 

18

Phan Minh Huy

 

 

 

19

Vũ Thị Thanh Huyền

 

 

 

20

Lê Hữu Quỳnh Khoa

 

 

 

21

Trần Hữu Lập

 

 

 

22

Ngô Thanh Lợi

 

 

 

23

Trương Bích Ngọc

 

 

 

24

Đào Thị Minh Nguyệt

 

 

 

25

Đỗ Đức Nhân

 

 

 

26

Ngô Hữu Nhân

 

 

 

27

Ngô Lê Chí Nhân

 

 

 

28

Ngô Thành Nhơn

 

 

 

29

Văn Ngọc Phú

 

 

 

30

Trương Công Phúc

 

 

 

31

Nguyễn Hồng Phong

 

 

 

32

Hà Minh Quân

 

 

 

33

Củng Công Quang

 

 

 

34

Nguyễn Bá Thiên Sơn

 

 

 

35

Nguyễn Thị Kim Thư

 

 

 

36

Ngô Thị  Thân

 

 

 

37

Hoàng Hữu Thành

 

 

 

38

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

 

39

Vũ Thị Thanh Thảo

 

 

 

40

Nguyễn Hữu Thắng

 

 

 

41

Nguyễn Duy Thiện

 

 

 

42

Hồ Doãn Thuần

 

 

 

43

Nguyễn Thị Thuỳ

 

 

 

44

Nguyễn Thị Xuân Thuỷ

 

 

 

45

Nguyễn Anh Tiến

 

 

 

46

Nguyễn Ngọc Tiến

 

 

 

47

Võ Thị Ngọc Tú

 

 

 

48

Nguyễn Quốc Toản

 

 

 

49

Nguyễn Thị Minh Tuyền

 

 

 

50

Nguyễn Năng Hùng Vân

 

 

 

51

Nguyễn Thị Ngọc Vân

 

 

 

52

Huỳnh Tấn Quang Vinh

 

 

 

53

Nguyễn Quốc  Vũ

 

 

 

54

Nguyễn Văn Cư

 

 

 

55

Đỗ Hữu Lộc

 

 

 

56

Phạm Thiên Thanh

 

 

 

57

Lê Thanh Tùng

 

 

 

58

Nguyễn Trọng Cường

 

 

 

59

Nguyễn Hữu Đường

 

 

 

60

Lê Trần Đình Hào

 

 

 

61

Văn Đình Phương