DHBK

Danh sách lớp 01T2 - Niên khóa 2001-2006

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Huỳnh Anh Đức

 

 

 

2

Võ Quang Đạo

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hồng Anh

 

 

 

4

Đặng Thiên Bình

 

 

 

5

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

 

6

Đặng Hồng Chuyên

 

 

 

7

Lê Tiến Dũng

 

 

 

8

Trần Lê Duy

 

 

 

9

Nguyễn Hữu Hưng

 

 

 

10

Lê Trung Hiếu

 

 

 

11

Trần Thanh Hùng

 

 

 

12

Tôn Thất Huy

 

 

 

13

Nguyễn Duy  Khánh

 

 

 

14

Trần Thanh Nhật Khoa

 

 

 

15

Lê Tấn Lực

 

 

 

16

Phạm Văn Lai

 

 

 

17

Lê Xuân Lộc

 

 

 

18

Trần Thùy Liên

 

 

 

19

Nguyễn Năng

 

 

 

20

Đoàn Nguyễn Vũ Nguyên

 

 

 

21

Lê Thị Trúc Oanh

 

 

 

22

Hồ Minh Hạnh  Phước

 

 

 

23

Nguyễn Khắc Quốc

 

 

 

24

Thi Nhân Quý

 

 

 

25

Hoàng Anh Tâm

 

 

 

26

Phạm Thành Tâm

 

 

 

27

Nguyễn Thị Thương

 

 

 

28

Đỗ Quang Thành

 

 

 

29

Hồ Văn Thạnh

 

 

 

30

Lưu Đức Thiện

 

 

 

31

Trương Thị Triết Thủy

 

 

 

32

Phạm Thị Thanh Thúy

 

 

 

33

Nguyễn Đức Toàn

 

 

 

34

Lê Doãn Thành Trung

 

 

 

35

Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

 

36

Phạm Anh Tuấn

 

 

 

37

Nguyễn Ngọc Túy

 

 

 

38

Phan Quốc Việt

 

 

 

39

Phan Quang Vinh

 

 

 

40

Trần Huy Vũ

 

 

 

41

Trần Văn Nghênh

 

 

 

42

Hải  Thị ái  Vân