DHBK

Danh sách lớp 95T - Niên khóa 1995-2000

18/08/2017 15:44

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Thị Bình

 

 

 

2

Hoàng Xuân Đăng Cường

 

 

 

3

Bùi Văn Chạy

 

 

 

4

Nguyễn Tấn Danh

 

 

 

5

Trần Thanh Diệp

 

 

 

6

Nguyễn Thị Thanh Dung

 

 

 

7

Lê Văn Định

 

 

 

8

Nguyễn Văn Định

 

 

 

9

Tạ ý Giao

 

 

 

10

Võ Văn Hạnh

 

 

 

11

Nguyễn Hòa Hợp

 

 

 

12

Phạm Ba Hùng

 

 

 

13

Nguyễn Trần Hiếu

 

 

 

14

Hoàng Trọng Hòa

 

 

 

15

Nguyễn Ngọc Hóa

 

 

 

16

Võ Hữu Lộc

 

 

 

17

Võ Ngọc Liễn

 

 

 

18

Nguyễn Thành Long

 

 

 

19

Nguyễn Kim Mạnh

 

 

 

20

Trần Quang Minh

 

 

 

21

Trần Quốc Nam

 

 

 

22

Nguyễn Mậu Nghĩa

 

 

 

23

Nguyễn Minh Nhật

 

 

 

24

Lê Văn Phước

 

 

 

25

Võ Hoàng Phi

 

 

 

26

Nguyễn Đình Thế Phong

 

 

 

27

Lê Ngọc Quang

 

 

 

28

Nguyễn Bá Quang

 

 

 

29

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

30

Phạm Xuân Sơn

 

 

 

31

Hồ Tiến Sung

 

 

 

32

Đoàn Văn Thành

 

 

 

33

Huỳnh Ngọc Thành

 

 

 

34

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

35

Nguyễn Văn Thành

 

 

 

36

Hoàng Văn Thắng

 

 

 

37

Đặng Thọ

 

 

 

38

Lê Anh Trung

 

 

 

39

Phạm Ngọc Tuấn

 

 

 

40

Nguyễn Hoàng Việt

 

 

 

41

Thái Thị Chi Vy