DHBK

Danh sách lớp 93T - Niên khóa 1993-1998

18/08/2017 15:44

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trương Quốc Bình

 

 

Công ty FTP thành phố HCM

2

Nguyễn Xuân Chiến

 

 

Bưu điễn Quảng Trị

3

Nguyễn Văn Chiến

 

 

 

4

Cung Trọng Cường

 

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp -Huế

5

Lê Thanh Duẩn

 

 

Công ty tin học Bưu điện Đà Nẵng

6

Hồ Viết Đô

 

 

Công ty Logier

7

Hoàng Hữu Đức

 

 

Trường Cao Đẳng Việt Hàn –Đà Nẵng

8

Võ Hồ Quỳnh Giao

 

 

 

9

Lê Thị Mỹ Hạnh

 

 

Khoa CNTT ,Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

10

Đỗ Thị Tuyết Hoa

 

 

Khoa CNTT ,Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

11

Lê Mạnh Hoàng

 

 

Công ty tin học Bưu điện Đà Nẵng

12

Trương Đình Huy

 

 

Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng

13

Nguyễn Quang Lâm

 

 

Chi nhánh IDE tại Huế

14

Hoàng Tiến Lợi

 

 

Công ty PT Bưu điện Đà Nẵng

15

Nguyễn Thị Kim Liên

 

 

Trung tâm VTI khu vực 3

16

Nguyễn Huy Minh

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

17

Bùi Tấn Ngọc

 

 

Đài truyền hình Quảng Ngãi

18

Nguyễn Văn Nguyên

 

 

Khoa CNTT ,Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

19

Ngô Thành Phát

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

20

Nguyễn Đức Mạnh Quỳnh

 

 

 

21

Lê Bá Sơn

 

 

Trường trung cấp du lịch –Duy Tân –Huế

22

Nguyễn Mạnh Tâm

 

 

 

23

Hoàng Quốc Thái

 

 

Công ty tin học Bưu điện Đà Nẵng

24

Lê Ka Thông

 

 

 

25

Trần Đình Nhật Thanh

 

 

 

26

Võ Nguyễn Anh Thơ

 

 

 

27

Nguyễn Thanh Thủy

 

 

Công ty tin học Bưu điện Đà Nẵng

28

Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

29

Nguyễn Mạnh Toàn

 

 

Sở Công an Đà Nẵng

30

Đinh Xuân Trưởng

 

 

PCC3

31

Bùi Công Trường

 

 

 

32

Nguyễn Đôn Bảo Trân

 

 

Công ty FPT thành phố HCM

33

Trần Viết Trí

 

 

Trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 2

34

Bùi Thị Diễm Trinh

 

 

 

35

Nguyễn Văn Tuân

 

 

 

36

Vũ Anh Tuấn

 

 

 

37

Nguyễn Minh Tùng

 

 

 

38

Lê Văn Vinh

 

 

 

39

Nguyễn Quang Vũ

 

 

Trường Cao Đẳng Việt Hàn –Đà Nẵng


CÁC THÔNG TIN KHÁC