DHBK

Danh sách lớp 92T - Niên khóa 1992-1997

18/08/2017 15:44

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Nguyễn Bảo Anh

 

 

Trung tâm quản lý bay Đà Nẵng

2

Nguyễn Thanh Bình

 

 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

3

Nguyễn Văn Bình

 

 

Trung tâm tin học Đại học Khoa học Tự Nhiên thành phố HCM

4

Ngô Mạnh Cường

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

5

Lê Minh Chính

 

 

 

6

Dương Phú Dũng

 

 

Ngân hàng tỉnh Phú Yên

7

Trần Quang Hưng

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

8

Đỗ Minh Hiền

 

 

 

9

Trương Tường Huấn

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

10

Trần Nhật Huy

 

 

 

11

Nguyễn Thị Minh Hỷ

 

 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

12

Nguyễn Tấn Khôi

 

 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

13

Phạm Công Minh

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

14

Nguyễn Phước Nam

 

 

Công ty NETNAM Hà Nội.

15

Ngô Hùng Phi

 

 

Trunng tâm VTI Đà Nẵng

16

Trần Nguyễn Hồng Phúc

 

 

Công ty Mobiphone Đà Nẵng

17

Phạm Hồng Quảng

 

 

Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Nam

18

Trần Việt Quốc

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

19

Trần Văn Qui

 

 

Điện lực Quảng Nam

20

Trà Văn Sơn

 

 

Bưu điện Đà Nẵng

21

Nguyễn Chí Sĩ

 

 

 

22

Lê Tân

 

 

Cao đẳng Việt Hàn

23

Nguyễn Văn Tân

 

 

 

24

Phạm Xuân Thành

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

25

Trần Văn Thành

 

 

 

26

Phạm Gia Thoại

 

 

 

27

Trần Hồ Thủy Tiên

 

 

Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

28

Lê Huy Tuấn

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng

29

Nguyễn Song Tùng

 

 

Công ty VDC3 Đà Nẵng


CÁC THÔNG TIN KHÁC