DHBK

Nộp hồ sơ xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN theo phương thức trực tuyến

29/07/2020 17:48

Trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thí sinh chưa nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường có thể đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Quy trình đăng ký trực tuyến như sau:

- Bước 1: Thí sinh tìm hiểu kỹ các quy định về phương thức Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh tại: http://dut.udn.vn/Tuyensinh2020/Gioithieu/id/3937

- Bước 2: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin yêu cầu tại: http://dut.udn.vn:8082/public/

- Bước 3: In phiếu, ký xác nhận

- Bước 4: Chuyển lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn tại: http://dut.udn.vn/Tuyensinh2020/Gioithieu/id/3937

- Bước 5: Gửi hồ sơ (gồm phiếu đăng ký, các giấy tờ, minh chứng theo quy định, minh chứng đã nộp lệ phí) về địa chỉ email: tuyensinhrieng.dhbk@dut.udn.vn trước 17h ngày 31 tháng 07 năm 2020.

Phiếu đăng ký, các giấy tờ, minh chứng theo quy định có thể thực hiện bằng cách Scan/chụp hình.

Tiêu đề email: Số CMND_Tenthisinh (Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A có số chứng minh nhân dân 207109542xyz, tiêu đề email: 207109542xyz_NguyenVanA)

Nội dung email ghi rõ:

- Họ và tên thí sinh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CMND:

- Đối tượng xét tuyển: