Giai đoạn 3: Nhóm 20 chuyên gia tổ chức hội thảo tập huấn lan tỏa để thiết kế các chương trình đào tạo theo CDIO cho các trường thành viên

12/02/2016 06:09

Nhóm 20 chuyên gia sẽ tổ chức 05 hội thảo tiếp theo tập huấn lan tỏa (cascading training) cho 120 giảng viên khác để cùng 70 giảng viên trên tham gia thiết kế chi tiết các môn học thuộc các CTĐT được đơn vị chọn thiết kế và phát triển theo CDIO.