Thông tin liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

1. PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Chức vụ:

Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Email:

pvtuan@dut.udn.vn

Điện thoại:

01222278159

Chức năng dự án:

Phụ trách hợp tác với Singapore Polytechnic và ĐHĐN, các Trường thành viên

 

2. GVC.TS. Phan Minh Đức

Chức vụ:

Trưởng Phòng Đào tạo

Email:

pmduc@dut.udn.vn

Điện thoại:

0905093555

Chức năng dự án:

Phụ trách các đơn vị trực thuộc Trường ĐHBK

SINGAPORE POLYTECHNIC, SINGAPORE

3. Mr. CHIA Hui Yong

Chức vụ:

Deputy General Manager,  International PTE LTD

Email:

chiahuiyong@spi.edu.sg


CÁC THÔNG TIN KHÁC