cft/mtt

BUILD-IT 2017:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

Chương trình tập huấn cán bộ nguồn

Certified Facilitator Training

23/10/2017 - 26/10/2017

TP. Hồ Chí Minh

03

 

2

Nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên MTT Master Teacher Training (MTT)

02/12/2017, 09/12/2017, 16/12/2017,

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

09

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC