cft/mtt

06/07/2018 10:58

BUILD-IT 2018:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1 Master Teacher Training Round 5

6/11/2018; 17,24/11/2018; 1/12/2018;

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN. 

13  
2 CFT#5@DUT! On behalf of ASU - DUT CFT Teams

17,18,19/12/2018

-DLS room, C216, 2nd floor, Building C,  54 Nguyen Luong Bang street, University of Science and Technology.

16  

BUILD-IT 2017:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

1

Chương trình tập huấn cán bộ nguồn

Certified Facilitator Training

23/10/2017 - 26/10/2017

TP. Hồ Chí Minh

03

 

2

Nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên MTT Master Teacher Training (MTT)

02/12/2017, 09/12/2017, 16/12/2017,

Phòng Dạy Học Trực Tuyến DLS, C215, khu C, Trường ĐHBK - ĐHĐN.

09

 

 

 

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC