Giới thiệu Dự án BUILD-IT

Dự án Thúc đẩy hợp tác Trường đại học-Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD-IT): USAID và Đại học Arizona State khởi động một liên minh mới với 14 đối tác doanh nghiệp và 15 trường Đại học trong và ngoài nước. Dự án BUILD-IT phát huy thế mạnh hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học ở Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm kết nối việc giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) ở các trường đại học của Việt Nam với nhu cầu và năng lực của các doanh nghiệp đối tác. Mục tiêu của dự án nhằm có được những sinh viên tốt nghiệp có thể thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, dựa vào công nghệ trên cơ sở tiên phong thúc đẩy chính sách giáo dục đại học; xúc tiến quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và khu vực tư nhân; xây dựng các quan hệ đối tác về chương trình đào tạo, dẫn dắt, và các cơ hội thực hành do doanh nghiệp tài trợ để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ thuật của sinh viên để cho biết cho sự nghiệp trong lĩnh vực STEM; và cải thiện các chương trình và kết quả đào tạo nói chung.

-Các trường đại học khác của Hoa Kỳ là đối tác của BUILT-IT: Đại học Catholic University of America, Đại học Portland State

-Các trường đại học Việt Nam tham gia dự án: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, Trường Đại học Bách khoa TpHCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, và các trường Đại học đối tác khác. 

-Đối tác từ khu vực tư nhân: Autodesk, Siemens, Tektronix, Pearson, National Instruments, Microsoft, S.E.N Platform, Mobifone, Tập đoàn Viettel, eSilicon, Intel, Oracle, Everest Education