Thông tin liên hệ

19/01/2018 17:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

1. PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Chức vụ:

Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Chức năng:

Điều phối viên Dự án BUILD-IT tại trường ĐHBK-ĐHĐN

DỰ ÁN BUILD-IT

2. TS. Kathy Wigal

Chức vụ:

Trưởng dự án BUILT-IT, Đại học bang Arizona,

Email:

Kathy.Wigal@asu.edu

3. TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

Chức vụ:

Giám đốc Văn phòng Đại diện ĐH Arizona tại Việt Nam

Email:

Phuong.NguyenTT@asu.edu

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC