DHBK

Phúc khảo điểm thi cuối kỳ 2 năm học 2021-2022, lần thứ hai  từ ngày 24/08/2022 - 25/08/2022 (cho các học phần nộp điểm trể)

15/08/2022 10:43

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể sinh viên tiến hành phúc khảo điểm thi cuối kỳ 2 năm học 2021-2022  LẦN HAI  từ ngày 24/08/2022 - 25/08/2022. Sinh viên thực hiện các bước sau:

1. Các học phần (có mã ca thi)  đã phúc khảo lần 1 (sinh viên không được phúc khảo các học phần này) 

2. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên đăng kí phúc khảo và in đơn .

3. Sinh viên nộp đơn và lệ phí tại bàn số 5 Khu hành chính một cửa  từ ngày: 24/08/2022 đến ngày 25/08/2022. (lệ phí 30.000đ/1 học phần)

4. Không phúc khảo các học phần thi vấn đáp và các học phần (có mã ca thi) đã phúc khảo đợt 1      (nếu đăng kí và nộp lệ phí vẫn không được phúc khảo

5. Danh sách sinh viên đã đăng kí và nộp lên phí  TẠI ĐÂY (Sẽ cập nhật từ ngày 25/08/2022)

6. Kết quả phúc khảo sinh viên xem  TẠI ĐÂY  :

Mọi thắc mắc xin báo qua : https://fr.dut.udn.vn/