DHBK

Quyết định ban hành các Chương trình đào tạo mở mới

12/04/2022 09:38

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 hệ chính quy chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh

Chi tiết tại đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh

Chi tiết tại đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 hệ chính quy chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong Xây dựng

Chi tiết tại đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong Xây dựng

Chi tiết tại đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược

Chi tiết tại đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược

Chi tiết tại đây