DHBK

Đào tạo đại học - Chương trình ĐT Chất lượng cao - Mô tả tóm tắt học phần và đánh giá

22/09/2021 16:59

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mô tả

01

Kỹ thuật cơ điện tử

Chi tiết tại đây

02

Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

Chi tiết tại đây

03

Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật)

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực 

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Nhiệt

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật Điện

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Chi tiết tại đây

09

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết tại đây

10

Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông 

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Chi tiết tại đây

12

Kinh tế Xây dựng

Chi tiết tại đây

13

Kiến trúc

Chi tiết tại đây