DHBK

Phân công công việc

12/10/2021 14:50

Stt

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Email: nhhai@dut.udn.vn

DĐ: 0918.326.818

3841470

Trưởng phòng 

Phụ trách công việc chung của phòng Đào tạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Đào tạo.

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Email: ntdhang@dut.udn.vn

DĐ: 0905 743 565

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Chương trình đào tạo tinh hoa, giảng dạy ngoại ngữ, quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

+ Công tác giáo vụ;

3

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: natuan@dut.udn.vn

DĐ: 0905.597.275

3842145

Phó Trưởng phòng 

+ Quản lý tài khoản người dùng;

+ Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+ Xử lý số liệu nhập học; xét miễn học, miễn thi cho SV bằng 2, chương trình 2, liên thông; hồ sơ học vụ, nhận đồ án tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;

+ Lập bảng điểm, xác nhận cựu SV chính quy hệ niên chế;

+ Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm;

+ Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

4

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

Email:vnduong@dut.udn.vn

DĐ: 0905.700.100

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD); tổ chức nhập học sinh viên, lễ khai giảng, lễ bế giảng;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

5

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Email: nthnhi@dut.udn.vn

DĐ: 0164.291.7769

3842145

Chuyên viên

+ Quản lý công văn, thông tin tại bảng thông báo chính; công tác thư ký; Quyết định thực tập;

+ Tổng hợp hồ sơ, minh chứng của PĐT phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;

+ Hồ sơ xét tuyển bằng 2, chương trình 2; hồ sơ thông tin/ biên soạn giáo trình; hợp đồng thỉnh giảng đại học;

6

Lê Thị Ngọc Hà

Email: ltnha@dut.udn.vn

DĐ: 0905.659.813

3842145

Chuyên viên

+ Thu hồi & quản lý bảng điểm hệ chính quy; hồ sơ phúc khảo, hồ sơ đính chính điểm;

+ Nhập điểm của lớp phụ trách bởi giảng viên thỉnh giảng;

+ Nhận đơn & xử lý phúc khảo cho sinh viên;

7

Trương Thị Kim Chi

Email: ttkchi@dut.udn.vn

DĐ: 0905.860.676

Chuyên viên

+ Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại trường;

+ Phát bằng cho sinh viên nhận đơn lẻ. Lập hồ sơ xác nhận bằng tốt nghiệp. Quản lý sổ gốc cấp bằng;

+ Quản lý vật tư, cơ sở vật chất nội bộ Phòng.

8

Phạm Thị Hoàng Lý

Email: pthly@dut.udn.vn

DĐ: 0122.9420.292

3842145

Chuyên viên

+ Nhận hồ sơ nhập học sinh viên sau đại học;

+ Phụ trách giáo vụ đào tạo sau đại học;

+ Quản lý toàn bộ hồ sơ triển khai đào tạo và công nhận tốt nghiệp sau đại học;

9

Lê Hoài Nam

Email: lhnam.dt@dut.udn.vn

DĐ: 0907.401.090

 3842145

Chuyên viên

+ Nhận và quản lý phôi văn bằng. In văn bằng;

+ Chuyên viên phối hợp với các Chương trình đào tạo tinh hoa: Quản lý thông tin chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thông tin giảng viên, hợp tác-liên kết trong ngoài trường,...;

+ Lập bảng điểm tiếng Anh;

+ Quản lý phòng học, theo dõi/xử lý lịch dạy bù;

+ Biên soạn cuốn “Niên giám đào tạo”. Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

10

Nguyễn Thị Hải Hà

Email: hahai@dut.udn.vn

DĐ: 0983.950.293

 

Chuyên viên

+ Quản lý tài khoản người dùng hệ thống quản lý đào tạo của Trường;

+ Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+ Báo giảng;

+ Học phí sinh viên;

+ Tính giờ giảng và lập các báo cáo về giờ giảng;

+ Xử lý điểm đính chính;

11

Nguyễn Thị Khánh Vân

Email: ntkvan@dut.udn.vn

DĐ: 0903.579.026

 3842145

Chuyên viên

+ Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường;

12

Trần Văn Huynh

Email: tvhuynh@dut.udn.vn

DĐ: 0978.554.074

 3842145

Chuyên viên

+ Phối hợp các đơn vị trong công tác lập kế hoạch đào tạo năm học;

+ Lập thời khóa biểu lớp lý thuyết hệ đại học chính quy;

+ Lập lịch giảng, lịch thi hệ VLVH;

+ Công việc liên quan đến triển khai SV học Giáo dục quốc phòng

+ Biên soạn cuốn “Lịch năm học”;