DHBK

Thông báo phúc khảo Học kỳ 2 và Học kỳ hè năm học 2020 - 2021

08/09/2021 10:48

 Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch phúc khảo Học kỳ 2 và Học kỳ hè năm học 2020 - 2021 như sau:

  1. Thời gian đăng ký bắt đầu chọn học phần phúc khảo trên hệ thống thông tin sinh viên:

     a. Học phần thi thuộc Học kỳ 2: 10/09/2021 - 15/09/2021

     b. Học phần thi thuộc Học kỳ hè: 16/09/2021 - 18/09/2021

  1. Cách thức thực hiện:
  • Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên chọn các học phần cần phúc khảo.
  • Lưu ý: Việc các em đã chọn các học phần trên hệ thống thông tin sinh viên sau khi hết thời gian quy định coi như các em đã đồng ý phúc khảo
  1. Lệ phí phúc khảo 30.000đ/1 học phần. Hình thức và cách thức nộp lệ phí phúc khảo sẽ được thông báo sau.
  2. Danh sách các em đã nộp đơn phúc khảo tại đây (SV kiểm tra sau ngày hết hạn đăng ký phúc khảo 1 ngày)

                            a. Học kỳ 2. (các học phần vấn đáp không phúc khảo)

                            b. Học kỳ hè.

Lưu ý: Sinh viên không phúc khảo các học phần thi vấn đáp.