DHBK

Lịch kiểm tra giữa kỳ 2 (khóa 2020) và cuối kỳ 2 năm học 2020-2021

26/07/2021 13:15

1.  Từ ngày 02/8 đến ngày 8/8/2021: kiểm tra giữa kỳ 2 đối với các lớp học phần khóa 2020 chưa tổ chức kiểm tra giữa kỳ 2 (thi buổi tối, theo lịch Phòng KT&ĐBCLGD);  Lịch kiểm tra giữa kỳ Tại đây. (2T1: Từ 17h30 - 19h ; 2T2: Từ 19h 05-21h)

2. Từ ngày 9/8 đến ngày 29/8/2021: thi cuối học kỳ 2; (riêng các lớp thuộc chương trình PFIEV thi cuối kỳ 2 từ ngày 02/08)

- Lịch thi cuối kỳ và hình thức thi   Tại đây 

- Hướng dẫn thi Anh văn A2.1; Và Anh văn A2.2: Tại đây

*  Lịch thi chi tiết Khoa Công nghệ thông tin ;  Hướng dẫn thi cuối kỳ học phần thuộc Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐH Kinh tế

- Lưu ý: Các em bị trùng lịch thi các môn vấn đáp Phòng KT&ĐBCLGD đã liên hệ với Bộ môn đề xếp các em vào khung giờ hợp lý Danh sách các em bị trùng lịch  Tại đây

- Danh sách các em đã đăng kí thi bổ sung kỳ 2  Tại đây