DHBK

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021

19/07/2021 14:19

     Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021 trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi: từ ngày 02/8 đến ngày 05/9/2021, cụ thể như sau:

- Từ ngày 02/8 đến ngày 8/8/2021: kiểm tra giữa học kỳ hè (đối với các lớp chưa kiêm tra và tổ chức theo TKB các lớp học hè),

- Từ ngày 02/8 đến ngày 8/8/2021: kiểm tra giữa kỳ 2 đối với các lớp học phần khóa 2020 chưa tổ chức kiểm tra giữa kỳ 2 (thi buổi tối, theo lịch Phòng KT&ĐBCLGD); Lưu ý: cùng một học phần sẽ bố trí cùng một thời gian thi, giảng viên ra đề thi chung và khoa/bộ môn hỗ trợ điều động cán bộ coi thi;

- Từ ngày 9/8 đến ngày 29/8/2021: thi cuối học kỳ 2;

- Từ ngày 30/8 đến ngày 5/9/2021: thi cuối học kỳ hè.

2. Hình thức thi:

- Vấn đáp trực tuyến;

- Tự luận trực tuyến có giám sát;

- Trắc nghiệm trực tuyến có giám sát;

- Kết hợp tiểu luận/ bài tập lớn/ đánh giá chuyên đề và báo cáo/ thi tự luận trực tuyến;

Lịch thi và hình thức thi sẽ được Nhà trường công bố trên hệ thống thông tin sinh viên http://sv.dut.udn.vn/ trước ngày 26/7/2021.