DHBK

Thông báo về việc thi tiếng Anh đầu ra ngày 20/6/2021

05/06/2021 12:35

Thông báo về việc thi tiếng Anh đầu ra ngày 20/6/2021

Theo thông báo trước đây, từ ngày 02/06/2021 đến ngày 09/06/2021 sinh viên sẽ nộp lệ phí thi tại phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên do Covid phức tạp, các trường vẫn còn giãn cách. Ngoài ra Phòng KT&ĐBCLGD chưa nhận được thông báo chính thức về tình hình tổ chức của đợt thi này từ Trường Đại học Ngoại ngữ. Do đó,

1/ Sinh viên chờ thông báo mới nhất từ Phòng KT&ĐBCLGD. hoặc

2/ Sinh viên có thể chuyển qua đăng ký đợt thi sau (ngày 25/07/2021)