DHBK

Đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 do Quỹ Murata, Nhật Bản tài trợ

15/05/2021 21:49
Căn cứ kế hoạch thực hiện hoạt động Khoa học & Công nghệ (KH&CN) năm 2021 và Chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Bách khoa và Quỹ Khoa học Murata, Nhật bản. Phòng KHCN&HTQT kính đề nghị các đơn vị triển khai việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở do Quỹ Murata tài trợ đến CBVC, Giảng viên của đơn vị mình. 
Nội dung và biểu mẫu của đề xuất đề tài (file word) được đính kèm email này.
Một số thông tin về đề tài này như sau:
    -  Lĩnh vực nghiên cứu: tất cả các chuyên ngành
    -  Khuyến khích sản phẩm đề tài là các công bố quốc tế uy tín hoặc Sở hữu trí tuệ.
    -  Đề tài này được xem là đề tài cấp cơ sở do Trường ĐHBK quản lý                               
    - Kinh phí: 60 triệu/1 đề tài
    - Thời gian thực hiện: 01 năm (9/2021-8/2022)
Các mốc thời gian quan trọng và các thủ tục cần thực hiện: theo hướng dẫn thông tin đăng ký đính kèm (Solicitation Guidelines).
Đề xuất của đề tài cả tiếng Anh và tiếng Việt gửi đến Phòng KHCN&HTQT (bản cứng) và file mềm qua email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn trước 16 giờ ngày 20/5/2021 (thứ Năm).
Biểu mẫu đăng ký đề tài tải tại đây