DHBK

Lịch thi chính thức cuối kỳ hè năm học 2020-2021

12/08/2021 21:06

Phòng KT&ĐBCLGD  thông báo đến toàn thể các em: 

1. Lịch thi Chính thức cuối kỳ hè năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 30/08  đến ngày 05/09/2021: Tại đây

- Lưu ý: Các em bị trùng lịch thi các môn vấn đáp Phòng KT&ĐBCLGD đã liên hệ với Bộ môn đề xếp các em vào khung giờ hợp lý   Danh sách các em bị trùng lịch thi 

2. Danh sách sinh viên đã đăng kí thi bổ sung