DHBK

NCS Huỳnh Triệu Vỹ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Khoa học máy tính

18/05/2022 08:12

Sáng ngày 14/5/2022, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh (NCS) Huỳnh Triệu Vỹ, chuyên ngành Khoa học máy tính, với đề tài: “Khai phá tri thức theo hướng tiếp cận Lý thuyết Giàn”, dưới sự hướng dẫn của TS. Trương Ngọc Châu và TS. Lê Quốc Hải.


PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Huỳnh Triệu Vỹ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Võ Trung Hùng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN, Phản biện 1;

3. PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Đại học Huế, Phản biện 2;

4. PGS.TS. Hoàng Quang, Trường Đại học Khoa học Huế, Ủy viên;

5. PGS.TS Nguyễn Long Giang – Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên;

6. TS. Nguyễn Văn Hiệu – Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Ủy viên,

7. TS. Lê Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN, Thư ký Hội đồng.


Toàn cảnh phiên bảo vệ

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Huỳnh Triệu Vỹ. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua, đặc biệt là 09 bài báo được công bố trên tạp chí tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế và 01 bài báo đang chờ kết quả công bố.


PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng bảo vệ đã đánh giá đóng góp chính của luận án như sau: Luận án là công trình nghiên cứu có tính thực tiễn, góp phần tối ưu hóa trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, cụ thể luận án nghiên cứu, đề xuất các kỹ thuật khai phá tập mục lợi ích cao (HUI), ẩn tập mục HUI, luật kết hợp lợi ích cao theo tiếp cận heuristic sửa CSDL gốc và tiếp cận giàn. Luận án đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện ở nội dung các công trình đã công bố cũng như trong nội dung luận án.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

A person giving a presentation

Description automatically generated with medium confidence
NCS Huỳnh Triệu Vỹ trình bày Luận án trước Hội đồng

A person in a suit holding a bouquet of flowers

Description automatically generated with medium confidence
NCS Huỳnh Triệu Vỹ trả lời các câu hỏi phản biện từ Hội đồng


Các thầy cô trong Hôi đồng nhận xét về đề tài của NCS

Trong niềm xúc động, NCS Huỳnh Triệu Vỹ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng bảo vệ Luận án để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án trong ngày hôm nay.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở:

A group of men posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN