DHBK

Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT)

22/06/2020 16:46

"Mọi thông tin và hồ sơ ứng tuyển xin gửi về email: vanvt21@viettel.com.vn hoặc số điện thoại: 0987.986.808"