Nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 03.06.2018

05/05/2018 05:20

Ngày 03.06.2018 trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, sinh viên nộp lệ phí đăng ký tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 08.05 đến 15.05.2018 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).