DHBK

Danh sách lớp 96T1 - Niên khóa 1996-2001

18/08/2017 15:44

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Nguyễn Duy An

 

 

 

2

Nguyễn Xuân Anh

 

 

 

3

Võ Ngọc Bảo

 

 

 

4

Ngô Huy Chiến

 

 

 

5

Ngô Tấn Quốc Cường

 

 

 

6

Trần Quốc Cường

 

 

 

7

Hoàng Xuân Dũng

 

 

 

8

Lê Thị Hương Giang

 

 

 

9

Nguyễn Văn Giang

 

 

 

10

Trương Linh Giang

 

 

 

11

Hồ Nam Hải

 

 

 

12

Hoàng Hải

 

 

 

13

Trịnh Trung Hải

 

 

 

14

Lâm Thị Hậu

 

 

 

15

Nguyễn Ngọc Hoài

 

 

 

16

Nguyễn Thái Hoàng

 

 

 

17

Ông Văn Thành Hội

 

 

 

18

Lê Thị Thu Hồng

 

 

 

19

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

20

Phạm Thanh Hùng

 

 

 

21

Võ Anh Khoa

 

 

 

22

Phan Thanh Lam

 

 

 

23

Nguyễn Văn Luận

 

 

 

24

Phạm Tấn Mạnh

 

 

 

25

Phạm Chí Nghĩa

 

 

 

26

Nguyễn Quốc Nguyên

 

 

 

27

Nguyễn Thành Nhựt

 

 

 

28

Lê Đình Phúc

 

 

 

29

Hoàng Đức Phước

 

 

 

30

Nguyễn Văn Quốc

 

 

 

31

Trần Kim Sanh

 

 

 

32

Trần Thị Như Sương

 

 

 

33

Phạm Nguyên Tân

 

 

 

34

Đặng Hữu Thạch

 

 

 

35

Nguyễn Hữu Thanh

 

 

 

36

Phạm Việt Thọ

 

 

 

37

Dương Quang Thoại

 

 

 

38

Mai Xuân Thủy

 

 

 

39

Đinh Triều

 

 

 

40

Võ Văn Trung

 

 

 

41

Dương Tấn Trường

 

 

 

42

Nguyễn Minh Tuân

 

 

 

43

Phạm Anh Tuấn

 

 

 

44

Nguyễn Sỹ Vinh

 

 

 

45

Dương Bá Vũ

 

 

 

46

Trần Quốc Vương

 

 

 

47

Nguyễn Nhật Xuân