Bộ sổ tay hướng dẫn BUILD-IT

03/03/2022 08:49

Bộ sổ tay này cung cấp các chỉ dẫn nhanh và các cách thực hiện tốt nhất đã được các đối tác của BUILD-IT triển khai hiệu quả tại Việt Nam. Bằng việc áp dụng những bài học kinh nghiệm và sử dụng các nguồn tư liệu tham khảo để thực hiện các mô hình đã được thử nghiệm và có hiệu quả, các Thầy Cô sẽ có thể phát triển các mô hình giáo dục đại học STEM đạt chuẩn quốc tế dài lâu.

A Playbook for University Leaders Seeking AUN-IQA

EPICS Playbook

Maker Innovation Space

Women in Applied Project

Certified Facilitator & Master Teacher Program Playbook