DHBK

Danh sách bảo hiểm y tế, hoàn phí BHYT và cần bổ sung thông tin khóa 2021

04/10/2021 11:42

Phòng Công tác sinh viên gửi đến các bạn sinh viên khóa 2021:

1. Danh sách bảo hiểm y tế (BHYT);

2. Danh sách được hoàn phí BHYT;

3. Danh sách cần bổ sung thông tin (các em gửi email về Bác sĩ Thọ (dhtho@dut.udn.vn), chú ý ghi rõ thông tin cá nhân trong email.

Danh sách cụ thể tại đây.

Nhờ em chia sẻ thông tin đến các bạn trong lớp.

Phòng Công tác sinh viên