DHBK

Website của Khoa & ngành/ chương trình đào tạo

27/02/2019 09:27

NGÀNH ĐÀO TẠO, VĂN BẰNG, CƠ HỘI VIỆC LÀM, KHOA PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

STT

Tên ngành/ Chương trình

Mã ĐKXT

Khoa phụ trách/ Website

Bằng tốt nghiệp

1

Công nghệ sinh học

7420201

Hóa
http://dut.udn.vn/KhoaHoa

Kỹ sư

2

Công nghệ thông tin

7480201

Công nghệ thông tin
http://dut.udn.vn/KhoaCNTT

Kỹ sư

3

Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù)

7480201DT

Công nghệ thông tin
http://dut.udn.vn/KhoaCNTT

Kỹ sư

4

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

Công nghệ thông tin
http://dut.udn.vn/KhoaCNTT

Kỹ sư

5

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510105

Xây dựng Cầu Đường
http://cauduongbkdn.dut.udn.vn

Kỹ sư

6

Công nghệ chế tạo máy

7510202

Cơ khí
http://cokhi.dut.udn.vn

Kỹ sư

7

Quản lý công nghiệp

7510601

Quản lý dự án
http://fpm.dut.udn.vn

Kỹ sư

8

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực

7520103

Cơ khí giao thông
http://dut.udn.vn/KhoaCKGT

Kỹ sư

9

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao)

7520103CLC

Cơ khí giao thông
http://dut.udn.vn/KhoaCKGT

Kỹ sư

10

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

Cơ khí
http://cokhi.dut.udn.vn

Kỹ sư

11

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

Cơ khí
http://cokhi.dut.udn.vn

Kỹ sư

12

Kỹ thuật nhiệt

(Sau khi học 1,5 năm sinh viên được chọn học theo 1 trong 2 chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường)

7520115

Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL

Kỹ sư

13

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

7520115CLC

Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL

Kỹ sư

14

Kỹ thuật tàu thủy

7520122

Cơ khí giao thông
http://dut.udn.vn/KhoaCKGT

Kỹ sư

15

Kỹ thuật điện

7520201

Điện
http://dien.dut.udn.vn

Kỹ sư

16

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

7520201CLC

Điện
http://dien.dut.udn.vn

Kỹ sư

17

Kỹ thuật điện tử & viễn thông

7520207

Điện tử Viễn thông
http://ete.dut.udn.vn

Kỹ sư

18

Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)

7520207CLC

Điện tử Viễn thông
http://ete.dut.udn.vn

Kỹ sư

19

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

7520216

Điện
http://dien.dut.udn.vn

Kỹ sư

20

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

Điện
http://dien.dut.udn.vn

Kỹ sư

21

Kỹ thuật hóa học

7520301

Hóa
http://dut.udn.vn/KhoaHoa

Kỹ sư

22

Kỹ thuật môi trường

7520320

Môi trường
http://moitruong.dut.udn.vn

Kỹ sư

23

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7510701CLC

Hóa
http://dut.udn.vn/KhoaHoa

Kỹ sư

24

Công nghệ thực phẩm

7540101

Hóa
http://dut.udn.vn/KhoaHoa

Kỹ sư

25

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

7540101CLC

Hóa
http://dut.udn.vn/KhoaHoa

Kỹ sư

26

Kiến trúc (Chất lượng cao)

7580101CLC

Kiến trúc
http://dut.udn.vn/KhoaKientruc

Kiến trúc sư

27

Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

7580201A

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
http://khoaxdddcn.dut.udn.vn

Kỹ sư

28

Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao)

7580201CLC

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
http://khoaxdddcn.dut.udn.vn

Kỹ sư

29

Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng

7580201B

Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
http://dut.udn.vn/wred

Kỹ sư

30

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580202

Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
http://dut.udn.vn/wred

Kỹ sư

31

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

Xây dựng Cầu Đường
http://cauduongbkdn.dut.udn.vn

Kỹ sư

32

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

7580205CLC

Xây dựng Cầu Đường
http://cauduongbkdn.dut.udn.vn

Kỹ sư

33

Kinh tế xây dựng

7580301

Quản lý dự án
http://fpm.dut.udn.vn

Kỹ sư

34

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

7580301CLC

Quản lý dự án
http://fpm.dut.udn.vn

Kỹ sư

35

Quản lý tài nguyên & môi trường

7850101

Môi trường
http://moitruong.dut.udn.vn

Kỹ sư

36

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

7905206

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
http://dut.udn.vn/fast

Kỹ sư

37

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

7905216

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
http://dut.udn.vn/fast

Kỹ sư

38

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

(Sau khi học chung 1,5 năm sinh viên dự thi để phân vào 1 trong 3 chuyên ngành:

Sản xuất tự động, Công nghệ phần mềm, Tin học công nghiệp)

PFIEV

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
http://dut.udn.vn/fast

Kỹ sư