K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Thông tin liên hệ

Khoa Xây dựng Thủy lợi & Thủy điện

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3 841 296

k.xdtl@dut.udn.vn

Đơn vị hợp tác