DHBK

Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2019

19/07/2019 22:58

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Thí sinh xem thông tin chi tiết tại đây.