DHBK

Triển khai khảo sát ý kiến doanh nghiệp, cựu sinh viên về CTĐT năm 2019 và tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

20/06/2019 09:31

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng triển khai khảo sát doanh nghiệp, cựu sinh viên về chương trình đào tạo và về việc làm của SV tốt nghiệp năm 2018 sau 1 năm tốt nghiệp.