DHBK

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2019-2020

11/06/2019 15:05

Phòng Công tác sinh viên thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2019-2020", như sau:

- Địa điểm: HT F, HT A, F210, F310

- Thời gian: Buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

(Nội dung chi tiết thông báo xem file đính kèm)

Tất cả sinh viên các lớp trong danh sách tham gia học tập nghiêm túc "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2019-2020".