DHBK

Mức thu học phí và kinh phí phát sinh các lớp liên kết đào tạo thạc sĩ tại Cần Thơ, Trà Vinh, Kon Tum, Vĩnh Long

06/06/2019 15:57

1. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

2. Trường Đại học Trà Vinh

3. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

4. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Phòng Kế hoạch Tài chính